Houseboat Zaindari Palace

 

 

 

AddressDal Lake Shikara Gate 14 Behind Leeward Hotel, Srinagar, Jammu and Kashmir 190001

Phone097977 15922