Hotel The Grand Mamtha

Hotel The Grand Mamtha

 

Address: Near Temple, Khona Khan Dalgate, Srinagar, Jammu and Kashmir 190001

Phone: 0194 247 4634