Hotel Royal Batoo

 

 

 

 

AddressKhayam Chowk, Near Khyber Hospital, Dalgate, Srinagar, Jammu and Kashmir 190003

Phone0194 247 4666