Hotel Centre Point

 

 

 

 

AddressBishamber Nagar, Khayam Dal Gate, Srinagar, Jammu and Kashmir 190001

Phone0194 248 6565