Centaur Lake View Hotel

 

 

 

AddressBoulevard Road, Chashmashahi, Srinagar, Jammu and Kashmir 191121

Phone0194 250 1236